This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more
EY

Konsultantka/Konsultant w Zespole Zarządzania Ryzykiem Informatycznym, Consulting

W Zespole Zarządzania Ryzykiem Informatycznym pilnujemy, by obszar IT i bezpieczeństwa informacji przyczyniały się do wzrostu wartości biznesu, zwiększenia skuteczności działania oraz ograniczenia ryzyka. Nie ograniczamy się do kwestii technologicznych - jesteśmy świadomi, jak ważne jest uwzględnienie biznesowego punktu widzenia.

Możliwości, jakie na Ciebie czekają:

Dołączając do naszego zespołu będziesz brać udział w projektach audytowych i doradczych z obszaru cyberbezpieczeństwa

Twoje główne zadania:
 • koordynowanie audytów obszaru IT i przeglądów bezpieczeństwa
 • analiza środowiska informatycznego pod kątem zgodności z aktami prawnymi, w tym między innymi pod kątem zgodności z Rozporządzeniem UE i Rady o Ochronie Danych Osobowych (RODO), Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (UoKSC), Wytycznych IT KNF
 • analiza procesów biznesowych wspieranych przez systemy informatyczne
 • identyfikacja i analiza ryzyka oraz weryfikacja mechanizmów kontrolnych w systemach informatycznych
 • ocena dojrzałości procesów w obszarze IT i bezpieczeństwa
 • optymalizacja działań oraz wsparcie w zarządzaniu dużymi programami IT
 • IT Service Management dla obszarów związanych z bezpieczeństwem informacji


Potrzebne umiejętności i doświadczenie:
 • minimum 3-5 letnie doświadczenie w obszarach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i analizą środowiska informatycznego w zakresie m.in.:
 • przeprowadzania przeglądów, audytów lub certyfikacji / atestacji w obszarze bezpieczeństwa
 • projektowania lub weryfikacji procesów, polityk i procedur zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych
 • oceny mechanizmów kontrolnych w obszarach takich jak: IT General Controls (ITGC), IT Application Controls (ITAC), SOX, ISAE3402 i innych
 • analizy procesów biznesowych w środowisku informatycznym
 • oceny dojrzałości w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • przeglądów i wdrażania systemów ciągłości działania
 • wiedza z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym: zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem infrastruktury IT, ryzyko technologiczne, ład organizacyjny,
 • biegła znajomość języka angielskiego


Dodatkowym atutem będą:
 • kwalifikacje CISA,CISM, ITIL, CIPT, CISSP, Cloud - Seria AZ*
 • znajomość ITIL, COBIT, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 22301, TISAX, NIST, ISAE 3402, ISAE 3000, doświadczenie w projektach SOCR, SOC1, SOC2 i podobnych
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem chmury obliczeniowej - cloud security & cloud compliance
 • znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa nowych technologii - AI, IoT, RPA
 • doświadczenie w procesach oceny dojrzałości w obszarze cyberbezpieczeństwa, programach transformacji cyberbezpieczeństwa lub kształtowania odporności operacyjnej
 • doświadczenie zdobyte w spółkach "Big 4'' lub w instytucji finansowej w komórce: bezpieczeństwa, audytu wewnętrznego, compliance
 • wiedza oraz praktyczne doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych - data protection, data privacy
 • wiedza na temat sektora finansowego, procesów biznesowych w instytucjach finansowych oraz regulacji w zakresie bezpieczeństwa i IT


Kogo szukamy:
 • osób o wysokich zdolnościach analitycznych, umiejętnościach efektywnej pracy w zespole i aspiracjach intensywnego rozwoju w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • kandydatów o dobrych zdolnościach interpersonalnych oraz umiejętnościach zarządzania projektami
 • osób z wyższym wykształceniem (preferowane kierunki: informatyka, cyberbezpieczeństwo, ekonomia z elementami informatyki, finanse i bankowość)


Oferujemy:
 • udział w największych i najbardziej prestiżowych, międzynarodowych projektach
 • pracę z najlepszymi specjalistami z branży
 • możliwość rozwoju zawodowego w obszarze audytu i zarządzania ryzykiem IT
 • współpracę ze specjalistami z obszarów takich jak CyberLaw, Digital Transformation, Cloud Implementation, Assurance
 • możliwość zdobycia kwalifikacji oraz certyfikatów
 • indywidualną mapę szkoleń
 • elastyczny czas i miejsce pracy
 • wsparcie doświadczonej koleżanki lub kolegi, który pomoże Ci w Twoim rozwoju zawodowym
 • program EY Care & Wellness czyli opiekę medyczną, ubezpieczenie, masaże, owoce, karty sportowe, zniżki do teatru, treningi sportowe itd. itp.
 • biuro w prestiżowej, dobrze skomunikowanej lokalizacji
 • możliwość pracy zdalnej


Tworzymy miejsce pracy przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.

Apply Now

Share this