This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more
RS Components

Office Manager - Personal Assistant

Obowiązki:

  • obsługa bieżących spraw administracyjno - biurowych
  • zapewnienie sprawnego przepływu informacji i dokumentów
  • obsługa gości, w tym zagranicznych
  • dbanie o zaopatrzenie biura
  • wsparcie pozostałych pracowników w ich codziennej pracy (m. in. organizowanie wyjazdów służbowych)
  • zarządzanie kalendarzem Country Managera
  • zarządzanie kalendarzem sal konferencyjnych
  • kontakt z instytucjami zewnętrznymi i dostawcami usług
  • terminowe rejestrowanie i opisywanie faktur w systemie
  • dbanie o pozytywny wizerunek firmy

Apply Now

Share this